Vi bygger ett regionalt Fibershed-nätverk kring inhemska fibrer och färgväxter i Finland


Målet med Fibershed är att stärka den lokala textilfiberns produktion. Genom att sammanföra primärproducenter och fiberbearbetning med produktionen av det färdiga plagget ger vi möjligheter till att anamma en ekologisk livsstil som även stöder den lokala industrin. Även jorden tas om hand.

Fibershed är en ideell organisation som ursprungligen kommer från Kalifornien, men de senaste åren har lokala nätverk bildats över hela världen. Nu när intresset för den finska ullen växer rejält, och de traditionella fiberväxterna blir mer intressanta, upplevde vi att det är dags att ta Fibershed också till Finland.

Det blir mer innehåll på dessa sidorna snart. Du kan också följa oss på Facebook, Instagram och Twitter!